Tagged: поетичност

mesecina

Различноста и личноста

     Различноста и личноста се две имиња на тивкиот инстинкт кон изворноста. Да се наследи името на некој кој (од)умира е повеќе одржување на поинаквоста од живите, отколку егзистенцијален нагон на традицијата.  ...