Tagged: еволуција

Untitled-1

20 ГОДИНИ ПОДОЦНА – „Несвесна цивилизација“

Специјален предговор на Џон Ралстон Сол претседател на Меѓународниот ПЕН, за македонското издание на книгата „Несвесна цивилизација“ објавена во издание на ПОЕТИКИ – Друштво за уметност, 2015 година. Скопје, Р.Македонија      Јас сум...