Почетоци …

Разноликост е повеќе јазичен колекција на поезија, фикција и есеј на Меѓународниот ПЕН, основано е во 2003 година, од Комитет за превод и јазични права на Меѓународниот ПЕН. Главните канцеларии се во Скопје, Република Македонија.
Во изминативе десет години, Разноликост има издадено голем број на дела, од околу двесте и педесет автори од целиот свет, исто како и антологии што припаѓаат на околу четириесет различни книжевности од светот и истите се во јавна достапност на веб страната на Разноликост. Направени се бројни преводи што најчесто се од (малите) живи -говорни јазици на Меѓународниот ПЕН, како и на Македонски.
Од 77-от Конгрес на Меѓународниот ПЕН оддржан во Белград, Разноликост беше официјалната веб страна на Комитетот на Жени писателки.
На 78-от Конгрес на Меѓународниот ПЕН оддржан во Сеул, Разноликост постанува под-комитет на КПЈП.