Разноликост Blog

mesecina

Различноста и личноста

     Различноста и личноста се две имиња на тивкиот инстинкт кон изворноста. Да се наследи името на некој кој (од)умира е повеќе одржување на поинаквоста од живите, отколку егзистенцијален нагон на традицијата.  ...

goce-smilevski-diversity

Преминување на границите

  СЦЕНА 1 (Просторија: шкаф, кауч и столче. Искра влегува во просторијата. Го отвора шкафот, од него вади кукла). ИСКРА: (На куклата) Добар ден, докторе Фројд. (Ја носи куклата до столчето, ја седнува на него....