Игри на рамнотежа

gaetano-final-3D

 

„Игри на рамнотежа“ е една од почетни поетски збирки на Гаетано Лонго, објавена во 1987 година, кога за прв пат престојува во Струга, добивајќи ја во таа прилика наградата на Нова Македонија.

Поетската книга „Игри на рамнотежа“, од италијански јазик на македонски јазик, ја преведе Билјана Билјановска.

 

 

Игри на рамнотежа (Гаетано Лонго)