Category: Драма

goce-smilevski-diversity

Преминување на границите

  СЦЕНА 1 (Просторија: шкаф, кауч и столче. Искра влегува во просторијата. Го отвора шкафот, од него вади кукла). ИСКРА: (На куклата) Добар ден, докторе Фројд. (Ја носи куклата до столчето, ја седнува на него....