Денес

Разноликост,  e-списание за книжевност и уметност (Меѓународен ПЕН)

Уреднички и советнички одбор на Разноликост

Советничкиот одбор на Разноликост е интернационален. Од 2007 година, Разноликост има отворен уреднички и советнички одбор. Улогата на советничкиот одбор е да предложува писатели и преведувачи на уредниците, од своите постојани места на живеење и блиските лингвистички, литерарни и културни опкружувања. Генерално, секој член на Интернационалниот ПЕН може да испраќа свои истакнати писатели и преведувачи како членови на советничкиот одбор.

ОСНОВАЧ: Катица (Ката) Ќулавкова

МАКЕДОНСКИОТ ТИМ на РАЗНОЛИКОСТ
Главен уредник: Никола Маџиров
Уредници:
Владимир Мартиновски (Македонски ПЕН)
Магдалена Делкова
Горјана Јордановска
Тони Димитров
Стефан Алијевиќ
Преведувачи:
Игор Поповски
Роберт Раман
Веб Дизајн:
Ненад Јолдески

ИНТЕРНАЦИОНАЛЕН УРЕДНИЧКИ ОДБОР:
Margie Orford, South African PEN
Aurelia Lassaque, Occitan PEN (France)
Gonca Ozmen, Turkish PEN

ПОЧЕСЕН СОВЕТНИЧКИ ОДБОР:
Judith Rodriguez (Australia)
Casimiro de Brito (Portugal)
Aysu Erden (Turkey)
Gloria Guardia (Columbia)
Ekaterina Tourchaninova (Russia)

КОНТАКТ :
TLRC: Simona Skrabec,Catalan PEN (TLRC Chairman)
Women Writers Committee: Lucina Kathman (Mexico)
Balkan PEN Network: Vida Ognjenovic (Serbian PEN)