Articles by Владимир Јанковски

3.3.FOTO_V.JANKOVSKI

Владимир Јанковски е роден 1977 година во Скопје. Завршил општа и компаративна книжевност на Филолошкиот факултет „Блаже Конески“.
Работeл како уредник во издавачката куќа „Темплум“ и во НВО „Контрапункт“, а моментално е уредник во издавачката куќа „Магор“.

Досега ги објавил книгите: Огледало за загатката (2003, разговори со Влада Урошевиќ), Скопје со широко отворени очи (2008, фотоесеј, заедно со фотографот Иван Блажев), Лицата на невидливиот град (2010, заедно со фотографот Иван Блажев), Вечно сегашно време (2010, роман).

„Невидливи љубови“ е негов втор роман.

На македонски јазик превел книги од: Дубравка Угрешиќ, Ијан Мекјуан, Сузан Сонтаг, Џон Фанте, Маргарет Етвуд, Филип Дик, Чарлс Буковски.

12584179_10203884489392474_369650766_n

„Невидливи љубови“ на Јанковски

    ПРВ ДЕЛ: ПРИКАЗНАТА ЗА МИЛА И МАРКО   1.        Онаму каде што кога ќе се разбудеше можеше да помисли дека не се наоѓа ниту на земјата ниту на небото,...