Articles by Ермис Лафазановски

ermis lafazanovski

Ермис Лафазановски е роден на 8 декември 1961 година во Клуж, Романија. Тој е доктор по филолошки науки и работи во Институтот за фолклор „Марко Цепенков“ во Скопје. Член е на Друштвото на писталите на Македонија од 1994 година. Во 2015 година, Лафазановски e избран за претседател на македонскиот ПЕН-центар.

Автор е на книгите: Половина божилак (раскази, 1992), Традиција, нарација, литература (монографија, 1996), Благородник (роман, 1997), Кога во Скопје ги беа измислиле чадорите (раскази, 1999), Македонските космогониски легенди (студија, 2000), Текст и менталитет (зборник, 2000).

11403034_10153015009327817_7986190681344445872_n

Зборови и алати

      Таа сакаше зборови, јас алати. Таа именки, јас навртки, таа глаголи, јас мистрии, таа предлози, јас чекани, таа членови, јас шајки, таа заменки, јас завртки… Во мојата работилница имаше се: наковална, клешти, копач, ножици,...