Articles by Стефан Алијевиќ

7.3.FOTO STEFAN ZA BIO

Стефан Алијевиќ e роден 20 март, 1991 во Гевгелија, Македонија. Стефан е дипломиран филолог по Општа и компаративна книжевност со Англиски јазик и книжевност на факултетот „Блаже Конески“ во Скопје.

7.4.foto tekst. NESTO POVEKE OD KOLBASI

„Нешто повеќе од колбаси“

Ритамот на денот е сменет. Мајка ми изгледа се повеќе вознемирено. Нешто се има случено, а ме чуди и ова чудесно патување на тато во Бугарија. Па ако беше во Бугарија ќе се јавеше...